Uitleg Aura kleuren

Chakra kleur rood

aura-chakra-roodKleur: Rood
Gebied: Onder aan je ruggegraat, tussen je benen

Functie: Dit is de kleur van energie en naar buiten gerichte activiteit. Het gaat om de directe, ware uitdrukking van kracht en leven. Tegelijkertijd is er sprake van een sterke aardgebondenheid die voorziet in de materiële levensbehoeften. Naast het vermogen om in het leven met beide benen op de grond te staan, gaat het hier ook in het bijzonder om zaken zoals passie en seksualiteit. De eigen energie kan worden gebruikt om de persoonlijke wil te verwezenlijken.

Mensen met een rode aura bezitten over het algemeen over een snel reactievermogen. Sommige mensen kunnen de neiging hebben om in de vijfde versnelling te leven. Een overdaad aan naar buiten gerichte activiteiten kan ertoe leiden dat men niet langer reflecteert en alleen nog maar oog heeft voor de materiële kant van het leven.

Op psychische niveau kan dit leiden tot egoïsme, hebzucht, ongeduld en innerlijke onrust. Men gaat eerst impulsief tot handelen over en denkt pas later over zijn daden na.

Uitdrukking: Problemen met de 1e chakra uiten zich vaak in een algemeen gebrek aan energie. Ook als je onrustig bent of angstig over je overleven, je zorgen maakt om geld of juist heel erg gefocussed bent op het verkrijgen materiele zaken kan dit duiden op ongezond 1e chakra.

Oefening: Je kan met je blote voeten zachtjes op de grond stampen en diep adem halen. Het kan voor je 1st chakra – en voor de rest van je energie system – veel helpen om goed geaard te zijn.

Chakra kleur oranje

aura-chakra-oranjeKleur: Oranje
Gebied: Laag in je buik. Je kan deze chakra makkelijk vinden door je hand plat op je buik te leggen, met je duim in je navel. De palm van je hand bevind zich nu bovenop je 2e chakra.

Functie: Dit is de kleur van creativiteit, spontaniteit, humor en extroverte levensvreugde. Deze mensen zijn gesteld op hun onafhankelijkheid en maken zich al op vroege leeftijd los van sociale systemen. Ze beschikken over een diep inzicht en instinctieve wijsheid die hen kan aanzetten tot overgave aan een hoger ideaal. Het leven van mensen met een oranje aura is allesbehalve saai. In hun leven hebben ze regelmatig met grote veranderingen te maken. Voor die veranderingen en voor spontane beslissingen staan ze dan ook heel open.

Gevoelens die met oranje worden geassocieerd, zijn euforie, diepe gelukzaligheid, opwinding en een sterk verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid. Seksualiteit wordt meestal niet uit het oogpunt van voortplanting bedreven, maar uit begeerte en vreugde.

Maatschappelijke inspanningen en het ondersteunen van gelijkgestemden zijn eigenschappen die niet zelden onder het teken van oranje worden gevonden. Bovendien heeft dit type mens het vermogen om de behoeften van andere personen goed aan te voelen.

De opwinding kan vaak ook in het tegendeel daarvan omslaan: een geprikkelde, zielloze en rusteloze, hectische staat van opgewondenheid die zich uiteindelijk in hysterie of depressie kan omzetten. Tegelijkertijd uit verdrongen oranje zich in het onvermogen om beslissingen te nemen of voor verandering te zorgen. Ook kan het zich in dat geval omzetten in opschepperij en opdringerigheid.

In bepaalde levenssituaties kan verdrongen oranje ook tot een toestand van shock of traumatische ervaringen leiden.

Uitdrukking: Als je erg emotioneel reageert op dingen in je leven, maar ook als je weinig emotie voelt, kan je een probleem hebben met je 2e chakra. Hetzelfde geld voor sterke gevoelens van angst, woede, of verdriet, een gebrek aan creativiteit, of een moeizaam sex leven. Ook nachtmerries en erg levendige dromen zijn uitdrukkingen van de energie van dit chakra, omdat ze uit het onderbewuste komen.

Oefening: Buikspier oefeningen kunnen helpen om dit chakra te versterken.

Chakra kleur geel

aura-chakra-geelKleur: Geel
Gebied: Een handbreedte onder je borstbeen

Functie:  Vertegenwoordigt geleerde kennis en het intellect. Het functioneren en de uitoefening van het intellect uit zich in de aura in de vorm van gele kleuren. Bovendien is er vaak sprake van een sterke behoefte aan communicatie, contact en beweging. Informatie wordt makkelijk en moeiteloos opgenomen. Er is sprake van een sterke opmerkzaamheid die door veel reizen kan worden gestimuleerd. Geel is een kleur die naast ongedwongenheid en levenslust ook openheid en vreugde symboliseert.

De sterke impuls van naar buiten gerichte reizen kan leiden tot oppervlakkigheid, doelloosheid en verstrooidheid die zich vaak uit in inhoudsloze drukte en besluiteloosheid.

Alles wordt kortstondig onderzocht, maar men gaat nooit dieper op de zaken in omdat de volgende reis alweer roept.

Uitdrukking: Tekenen van een slecht functionerend 3e chakra zijn controlerend gedrag ten opzichte van anderen, moeizaam omgaan met sociale situaties, inflexibel zijn en erg aan regels vast zitten, je gevoel vermijden (door teveel na te denken) en het contact met jezelf verliezen.

Oefening: Dans in ieder geval een paar minuten per dag om dit chakra los en flexibel te houden.

Chakra kleur groen

aura-chakra-groenKleur: Groen
Gebied: In het midden van je borst

Functie: Dit is de kleur van verbondenheid met de aarde, van natuur, groei, vruchtbaarheid en zelfacceptatie. Deze kleur staat in het teken van evenwicht, harmonie en centrering. Dit kan worden bereikt als men een innerlijke balans en standvastigheid vindt. Zekerheid en verbondenheid met de aarde kunnen hierbij ondersteunend werken, zodat men in staat is om de innerlijke reserves te regenereren. Op deze manier kan er sprake zijn van heling in de zin dat het overtollige en het tekort met elkaar in evenwicht worden gebracht.

Positieve eigenschappen van de kleur groen zijn uithoudingsvermogen en standvastigheid en een constant en ijverig vasthouden aan de eigen doelstellingen. Dit kan deze mensen ook welvaart en geldelijk gewin opleveren. Er is een voorkeur voor een eigen territorium en duidelijk afgebakende gebieden. Wanneer aardgebondenheid omslaat in overdaad, liggen hebzucht en jaloezie, afgunst en egocentrisme op de loer.

Ook kan een te sterk vasthouden aan materiële waarden leiden tot egoïsme en bekrompenheid, zodat men als gevolg van zelfopgelegde grenzen en barrières de eigen horizon niet meer kan verruimen; geen inzicht in de noodzaak van verdere ontwikkeling.

Uiting: Problemen met de hart chakra kunnen zich uitdrukken als eenzaamheid, en een gevoel van isolatie van andere mensen of het leven zelf. Als je jezelf toestaat om bitter, kwaad of aggressief te zijn, is dat erg schadelijk voor het hart. Dit kan snel leiden tot fysieke problemen in dit gebied.

Oefening: De positieve kanten van anderen opzoeken en je hart openen is de beste genezing voor dit chakra.

Chakra kleur blauw

aura-chakra-blauwKleur: Blauw
Gebied: Onderaan je keel

Functie:  Dit is de kleur van waarneming en inlevingsvermogen. Deze mensen zijn als betrokken en intuïtieve luisteraars in staat om zich op hun gesprekspartner in te stellen en een kalmerende werking op hen uit te oefenen. Ze kunnen rust en vrede uitstralen, zodat ze op hun omgeving vaak overkomen als lichtelijk introvert of soms zelfs koeltjes.

Andere positieve eigenschappen zijn zachtmoedigheid en een tedere omgang met hun geliefden, wat zich zelfs in een moederlijke aanleg kan uiten. Ze kunnen een sterke toewijding en verinnerlijking ontwikkelen en koesteren een verlangen naar geborgenheid en trouw. Ook eerlijkheid en integriteit kunnen opvallende eigenschappen zijn.

Deze mensen zijn in staat om op diplomatieke wijze tussen conflicterende partijen te bemiddelen. Blauw vertegenwoordigt het eerste niveau voor de waarneming van subtiele informatie door de hogere zintuigen.

De expressie kan worden geblokkeerd en er kan een bepaalde mate van luiheid optreden. Bovendien kan de hang naar harmonie te sterk worden, zodat men noodzakelijke conflicten uit de weg gaan.

Verder kan het noodzakelijke loskomen van de moeder of van het hogere moederprincipe in het gedrang komen, zodat het volwassen worden in alle opzichten wordt bemoeilijkt.

Uiting: Als je problemen hebt met je 5e chakra, kan dat zich fysiek uiten in keelontsteking, of pijn in de nek. Dis is vooral het geval als je je door anderen laat controleren of klein maken. Als je een zwak 5e chakra hebt, kan het zijn dat je je makkelijk op de kop laat zitten, of projecten wel begint maar niet doorzet.

Oefening: Zingen of chanten kan helpen om de energie in dit chakra beter te laten stromen.

Chakra kleur indigo

aura-chakra-paarsKleur: Indigo
Gebied: In het midden van je voorhoofd, het “derde oog”

Functie: Dit zijn zeer gevoelige en sensitieve mensen die in staat zijn om de hogere trillingen van dingen en mensen waar te nemen. Spirituele zaken zoals meditatie of religieuze praktijken spelen in hun leven een grote rol. Op deze mensen is het spreekwoord ‘stille wateren hebben diepe gronden’ van toepassing.

Voor de dingen die men doet kunnen deze mensen een tedere fijngevoeligheid en sensibele empathie ontwikkelen. Hun hogere doel is de unio mystica, de versmelting van tegenpolen in extase en contemplatie. Dit zijn van nature bescheiden mensen die de hemel op aarde brengen. Vaak bezit dit type mens ook therapeutische of helende vermogens.

In sommige situaties heeft men moeite met de meer materiële kant van het leven en mist men daarom het nodige doorzettingsvermogen. Dit kan leiden tot dagdromerij en de neiging om zich te onttrekken (vlucht uit de wereld), niet in de laatste plaats misschien ook door verslavingen en onrealistische fantasieën. Ook kan men de neiging hebben om zich voor de wereld te verbergen.

Uiting: Problemen met het 6e chakra kunnen zich uiten in bepaalde psychische aandoeningen, verwardheid en waanbeelden. Hierdoor kan je soms de werkelijkheid uit het oog verliezen of vergeten om je wereldse gezonde verstand te gebruiken.

Oefening: Oog oefeningen, zoals “zacht zien” waarbij je je visie bewust wazig maakt, kunnen helpen om te beginnen met dit chakra.

Chakra kleur wit

aura-chakra-witKleur: Wit
Gebied: Op de kruin van je hoofdchakra wit

Functie: Op spiritueel niveau duidt de kleur wit op een zeer hoog energieniveau dat direct verband houdt met licht en verlichting. Het symboliseert het goede, de volmaaktheid en de eeuwige goddelijkheid. De kleur wit in de aura is daarom altijd een teken van hogere energievormen.

Op persoonlijk niveau uit de invloed zich in de behoefte aan leegheid en uitgestrektheid, de behoefte om zich van weerstanden vrij te maken en alle mogelijkheden open te laten. Men houdt van helderheid en in sommige levenssituaties kan wit een teken zijn dat men zich wil vrijmaken voor een nieuw begin.

Deze behoefte aan vrijheid kan uitgroeien tot een zucht naar ongebondenheid. Dit kan het gevolg zijn van externe levensomstandigheden of nare ervaringen waarvan men zich los probeert te maken, hetgeen er echter toe leidt dat men de moed niet meer kan vatten om opnieuw verbintenissen aan te gaan en de eigen gevoelens te uiten.

Op het persoonlijke vlak kan ook een innerlijke zienswijze prevaleren waarmee alles op louter steriele, verstandelijke wijze wordt waargenomen zonder gevoel of inlevingsvermogen.

Uiting: Problemen met dit chakra kunnen zich uiten in een te sterke focus op de fysieke wereld, en een geloof dat alleen de materiële wereld belangrijk is. Als dit chakra te sterk gestimuleerd wordt, zonder een goede fundering of aarding in deze wereld, kan je je echter verliezen in het spirituele en gaan “zweven”, waarbij je makkelijk jezelf kwijtraakt of tegen situaties aanloopt waar je niet klaar voor bent.

Oefening: Cardio oefeningen zoals hardlopen kunnen helpen om energie naar je 7e chakra te brengen, of probeer meditatie.